Nazwa:
Nazwa firmy:
Adres (ulica i nr domu):
Miasto:
Kod:
Tel.:
Email:
Treść wysyłanej informacji:
Wydawca
Media Tech s.c.,

Redaktor Naczelna
: Katarzyna Mazur
tel. kom.: 797 125 417
e-mail: katarzyna.kajstura@materialykompozytowe.biz

Dyrektor projektu: Ewa Majewska
tel. kom.: 797 125 418
e-mail: ewa.majewska@materialykompozytowe.biz

Manager ds. klientów zagranicznych:
Paweł Majewski
tel. kom: 514 602 067

Dział Prenumeraty
prenumerata@materialykompozytowe.biz

Fotoskład i layout: Lucyna Franczyk
Korekta: Barbara Sput

Przewodniczący Rady Programowej:
Prof. dr hab. inż. Jacek Kaczmar

Rada Programowa:
prof. nadzw. dr hab. inż. Michał Basista
dr inż. Wojciech Błażejewski
prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz
dr inż. Krzysztof Formela
dr hab. inż. Lucyna Jaworska, prof. Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie
prof. dr hab. inż. Józef Koszkul
dr inż. Wojciech Kucharczyk
prof. dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak
prof. dr hab. inż. Józef S. Suchy
dr inż. Aneta Tor-Świątek
prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel

Adres Redakcji
ul. Żorska 1/45
47-400 Racibórz
e-mail: redakcja@materialykompozytowe.biz
tel./fax: 32 733 18 01

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń oraz artykułów sponsorowanych.
Zastrzegamy sobie prawo do adiustacji oraz skracania tekstów.
Przedruk materiałów lub ich części tylko za zgodą redakcji.